POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

CZUJNIKI WIEGAND

Czujniki Wiegand
pos_ubi

Zbieranie energii - samozasilane czujniki magnetyczne

Czujniki Wieganda firmy POSITAL umożliwiając bipolarne, samozasilane wykrywanie magnetyczne, zapewniając stałe impulsy za każdym razem, gdy zmienia się polaryzacja pola zewnętrznego

Więcej informacji na temat wykrywania magnetycznego

Pojedynczy impuls może dostarczyć energię dla elektroniki o bardzo małej mocy lub wyzwalać „budzenie się” obwodów elektronicznych zasilanych okresowo. Kolejne impulsy mogą być przechowywane w celu wyrównania zapotrzebowania na energię obwodów małej mocy.

Więcej informacji na temat pozyskiwania energii

Możliwe jest połączenie zarówno wykrywania magnetycznego, jak i zbierania energii - za pomocą energiii impulsu zasilającej obwody o bardzo małej mocy, które wykorzystują ich synchronizację do wykonywania zadań takich jak np. zliczanie danych o zdarzeniach.

Więcej informacji na temat zintegrowanego wykrywania i zbierania energii

Unikalne cechy

  • Bezkontaktowe zbieranie elektromagnetyczne (brak zużycia mechanicznego)

Brak mechanicznego połączenia między polem wyzwalającym a urządzeniem pobierającym energię - nie występuje zatem zużycie mechaniczne.

  • „Zdarzenie magnetyczne” wyzwala impulsy energii

Ze względu na naturalną histerezę drutu Wieganda, impulsy są wyzwalane, gdy natężenie pola magnetycznego osiąga wartość progową.

  • Stała energia impulsu

Nawet przy skrajnie niskich częstotliwościach zmiany pola magnetycznego indukowany jest stały poziom energii impulsu. Dodatkowe efekty indukcyjne przy wyższych częstotliwościach powodują zwiększenie energii impulsu.

  • Brak spadku wydajności

Nawet po milionach zdarzeń zmiany polaryzacji poziomu energii impulsu pozostają stałe.

  • Wysoka częstotliwość impulsów

W przeciwieństwie do wielu mechanicznych czujników wyzwalanych zdarzeniami, czynniki wyzwalające można rozróżniać przy częstotliwościach powyżej 30 kHz.

Dowiedz się więcej o efekcie Wieganda

POSITAL - eksperci od efektu Wieganda

Od 2006 roku POSITAL z powodzeniem wdraża technologię wykorzystującą efekt Wieganda w enkoderach obrotowych. W 2012 roku główny dostawca drutu Wieganda zaprzestał jego produkcji. Rok później POSITAL sfinalizował zakup dwóch linii do produkcji drutu, dokumentacji technicznej oraz umów na konsultacje z ekspertami. Wkrótce potem otwarto Centrum Technologiczne Wieganda w Akwizgranie i całkowicie sfinansowano montaż czujników POSITAL.

POSITAL starannie zarządza całym łańcuchem produkcyjnym, od wytopu Vicalloy do końcowej produkcji czujników Wieganda. Procesy niezbędne do stworzenia najwyższej jakości czujników drutowych Wiegand i zespołów są kontrolowane i optymalizowane przez nasze zespoły inżynieryjne i logistyczne. Obecnie POSITAL posiada linie produkcyjne drutu Wieganda w Europie i USA oraz linie montażowe czujników Wieganda w Europie i Azji.

Zastosowania

Impulsy generowane przy występowaniu Efektu Wieganda mogą być wykorzystywane do zasilania elektroniki o niskim zapotrzebowaniu energetycznym, tym samym eliminując potrzebę stosowania baterii lub akumulatorów. W urządzeniach wykorzystujących efekt Wieganda nie ma potrzeby monitorowania stanu baterii, czy jej okresowej wymiany, co znacznie zmniejsza wymagania konserwacyjne takiego produktu. W niektórych urządzeniach, zasilanie efektem Wieganda może współpracować ze standardowym zasilaniem, wydłużając żywotność systemu i zmniejszając zużycie energii. Jest to niewątpliwie stale rozwijająca się technologia, a jej udoskonalanie pozwala na wykorzystanie w wielu, różnorodnych aplikacjach.

watermeter woman_quality_control medical encoder