POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

DETEKCJA MAGNETYCZNA WYKORZYSTUJĄCA EFEKT WIEGANDA

Czujniki Wiegand

Stałe, samozasilanie czujniki magnetyczne

Unikalne właściwości materiału, z którego wykonany jest drut w czujnikach Wieganda firmy POSITAL sprawiają, iż przy każdym odwróceniu polaryzacji pola zewnętrznego wytwarzane są stałe impulsy. Generowania energia jest stała, niezależnie od częstotliwości lub prędkości zmian pola i nie wymaga zewnętrznego zasilania czujnika magnetycznego, czyniąc go idealnym do zastosowań o niskim poborze mocy i energooszczędnych.

Ruch liniowy

linear_motion_200px

Wykrywanie ruchu liniowego może być wykorzystywane do wykrywania bliskości / położenia (np. detekcja otwarcia / zamknięcia drzwi, pozycji bocznej itp.)

Czujniki zbliżeniowe

proximity_sensing_200px

Możliwe jest wykrywanie bliskość / ruchu materiałów ferromagnetycznych (np. obracających się cia, ruchów zwrotnych itp.)

Ruch obrotowy

rotary_motion_200px

Wykrywanie ruchu obrotowego można wykorzystać do liczenia / pozycjonowania obrotów (np. pomiar przepływu, tachometry itp.).

Generowanie impulsów

Czujniki POSITAL wykorzystujące efekt Wieganda, będące niezawodnym źródłem synchronizowanych impulsów, są skutecznie wdrażane w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych do pomiaru przepływu (np. wody i gazu), a także obliczania prędkości obrotowej w tachometrach (np. w szybkich pociągach).

Wraz z rozwojem Przemysłu 4.0 i zwiększający się zapotrzebowaniem na czujniki IoT, portfolio produktów POSITAL objęło czujniki Wieganda zdolne do wytwarzania energii wystarczającej do zasilania komunikacji bezprzewodowej, a nawet innych technologii detekcji.