POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

Rozwiązywanie problemów z enkoderami - kompletny przewodnik

troubleshooting_590x250_v2_1

Dlaczego mój enkoder nie działa?

Czy enkoder uległ awarii podczas instalacji lub eksploatacji? Czy przestał działać i nie ma żadnego sygnału? Jeśli tak, to czytaj dalej!

Często nie mamy czasu na odesłanie czujnika do pełnej analizy lub nawet na wezwanie eksperta. Dlatego zebraliśmy kilka fachowych porad dotyczących rozwiązywania problemów, aby przywrócić działanie enkodera.

Typowe Problemy z enkoderami

LED: Autodiagnostyka awarii enkodera

Znajdowanie przyczyny awarii enkodera

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Najczęstsze usterki enkodera

Istnieje prawdopodobieństwo, że wyzwania, przed którymi stoisz, zostały już napotkane i rozwiązane. Dla wszystkich naszych interfejsów utrzymujemy dedykowaną, aktualizowaną listę często zadawanych pytań, które można znaleźć w poniższych instrukcjach:

Interfejs Instrukcja FAQ
Analogowe tak nie
CANopen (optyczny) tak Str. 47
CANopen (magnetyczny) tak Str. 63
CANopen (technologia nadmiarowa) tak Str. 69
DeviceNet tak nie
EtherCAT tak Str. 41
EtherNet/IP tak Str. 50
IO-Link tak nie
IO-Link+ Incr tak nie
SAE J1939 tak nie
Modbus RTU tak nie
Modbus TCP/IP tak Str. 21
Powerlink tak nie
Profibus tak Str. 44
ProfiNet tak Str. 84
PROFIsafe tak nie

LED: Autodiagnostyka awarii enkodera

p_221m_rgb_v1_2

Niektóre z naszych czujników są wyposażone w diagnostyczne diody LED umieszczone na tylnej stronie osłony przyłączeniowej lub złącza. Dostarczają one informacji o stanie urządzenia. Sprawdź, co oznacza migający wzór, aby zrozumieć przyczynę błędu.

Awaria enkodera: Znalezienie przyczyny źródłowej

Enkoder składa się z kilku elementów, które mogą spowodować awarię, dlatego też trudniej jest określić przyczynę problemu. Poniżej przedstawiono systematyczne postępowanie, które pomoże ustalić, która część enkodera może być uszkodzona.

1. Uszkodzenie mechaniczne enkodera

Test Wynik Interpretacja
Sprawdź urządzenie pod kątem
zewnętrznych oznak uszkodzenia
Brak widocznych oznak
uszkodzeń
N/D
Wyraźne ślady
uszkodzeń
To najprawdopodobniej jest problem

Czy oś można
ręcznie obracać?
Tak, bez stosowania
dużego momentu obrotowego
N/D
Osi enkodera nie można
poruszyć lub można z wysokim momentem obrotowym
Odesłać enkoder do analizy (proces RMA).

2. Awaria zasilania « enkodera »

Test Wynik Interpretacja/działanie
Zmierz napięcie i
natężenie prądu w zasilaczu
W granicach wartości podanych w arkuszu danych produktu

N/D
Napięcie i/lub prąd niższe niż oczekiwane Wyreguluj zasilanie
Napięcie i/lub prąd wyższe niż podane wartości Enkoder jest prawdopodobnie
uszkodzony


Zmierz napięcie i
prąd na złączu urządzenia
Taka sama jak zmierzona w zasilaczu N/D
Napięcie i/lub natężenie prądu w enkoderze inne niż w zasilaczu Wymień kabel między nimi,
to powinno rozwiązać problem

Sprawdź diody LED enkodera
Diody LED migają lub świecą stale Do enkodera dociera zasilanie
Brak widocznej diody LED Brak zasilania w enkoderze.
Odesłać enkoder w celu
analizy (proces RMA).

3. Problemy z połączeniem enkodera

Test Wynik Interpretacja/działanie


Spróbuj wysłać sygnał ping do enkodera
Do enkodera można
wysłać sygnał ping
Enkoder jest podłączony
do sieci
Do enkodera nie można
wysłać sygnału ping
Nie można znaleźć enkodera
w sieci. Sprawdzić fizyczny
nośnik komunikacji i konfigurację.
Porównaj rzeczywiste przyporządkowanie styków z kartą danych Przyporządkowanie styków jest
zgodnie z oczekiwaniami
N/D
Styki nieprawidłowo
przypisano
Popraw przyporządkowanie styków,
przełącz zasilanie, a następnie sprawdź
czy urządzenie teraz działa

Wypróbuj inny produkt
Urządzenie zamienne
działa
Oryginalny czujnik jest prawdopodobnie
uszkodzony
Urządzenie zamienne
nie działa
Problemem najprawdopodobniej pochodzi
z innej części systemu

4. Nieprawidłowe dane wyjściowe

Test Wynik Interpretacja/działanie
Sprawdź połączenie z
częścią ruchoma
Złącze prawidłowo dokręcone N/D
Złącze było zbyt luźne Dokręcić złącze i sprawdzić
ponownie dane wyjściowe
Porównaj rzeczywistą rozdzielczość
z oczekiwaną
Są takie same N/D
Rozdzielczość enkodera jest inna niż oczekiwana Dostosuj rozdzielczość tak, aby pasowała
do oczekiwanej i przetestuj
ponownie dane wyjściowe

Sprawdź przyporządkowanie styków
Patrz rozdział powyżej  

5. Konfiguracja

Parametr Najczęstsze awarie Interpretacja/działanie
Adres IP / identyfikator węzła Sprawdź, czy adres IP lub identyfikator węzła w enkoderze jest taki sam, jak adres skonfigurowany w sieci Znajdź swoje adresy IP:
Narzędzie konfiguracyjne POSITAL IP
Duplikaty Może się zdarzyć, że niektóre adresy IP, identyfikatory węzłów lub nazwy urządzeń pojawią się w sieci dwukrotnie Upewnij się, że urządzenie
nie ma duplikatów
w sieci.
DHCP/BOOTP Ten parametr może uniemożliwić programowi zobaczenie adresu IP Wykonaj test: Włącz lub Wyłącz DHCP/BOOTP
Jeśli awaria nie ustępuje, prosimy o kontakt!