POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

TRANSPORT

high_speed_train_product_page_1

Precyzyjny pomiar prędkości obrotowej

Wyraźne, łatwo wykrywalne i spójne w czasie impulsy Wieganda mogą być wykorzystywane do pomiaru prędkości obrotowych w szerokim zakresie. Czujniki Wieganda generują impulsy odpowiadające liczbie cykli/obrotów w danym okresie czasu. Impulsy te można wykorzystać do obliczenia prędkości obrotowych.

Więcej