POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

TRANSPORT

Precyzyjny pomiar prędkości obrotowej

inductive_proximity_sensor_switch_3

Wyraźne, łatwo wykrywalne i spójne w czasie impulsy Wieganda mogą być wykorzystywane do pomiaru prędkości obrotowych w szerokim zakresie. Czujniki Wieganda generują impulsy odpowiadające liczbie cykli/obrotów w danym okresie czasu. Impulsy te można wykorzystać do obliczenia prędkości obrotowych.

Więcej

Urządzenia do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

high_speed_train
  • Inklinometry do pozycjonowania kątowego aparatury skanującej
  • Sensory liniowe do pozycjonowania stołu w poziomie
  • Enkodery obrotowe do pozycjonowania stołu w pionie
  • Kompaktowe rozmiary
  • Dostępność wielu interfejsów komunikacyjnych

więcej