POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

Maszyny Pakujące

inductive_proximity_sensor_switch_4

Czujniki Wieganda wykorzystują zjawisko, w którym impulsy elektryczne generowane są w wyniku zmian w zewnętrznym polu magnetycznym. Dzięki temu, czujniki mogą wykryć obiekty zbliżające się na tyle blisko, by wywołać odwrócenie polaryzacji w otaczającym polu magnetycznym. Wyróżnia się kilka rodzajów czujników zbliżeniowych, w których energia mechaniczna przekształcana jest w impulsy. Źródłem energii mechanicznej może być:

  • ruch liniowy
  • ruch obrotowych
  • ruch zbliżeniowy ciał ferromagnetycznych

Czujniki Wieganda mogą być stosowane jako iskrobezpieczne czujniki zbliżeniowe, ponieważ nie jest wymagane ich zasilanie z zewnętrznego źródła, co pozwala uniknąć konieczności stosowania dużych prądów przełączania poza obwodami sterowania. Rozwiązania niskoenergetyczne i energooszczędne z czujnikami magnetycznymi mogą wykorzystywać energię generowane przez czujniki Wieganda.