POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

Urządzenia do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

doctor

Czujniki Wieganda firmy POSITAL wykorzystujące pole magnetyczne o niskiej częstotliwości mogą być stosowane do dostarczania energii do systemów małej mocy w środowiskach, w których transmisja wysokich częstotliwości jest utrudniona. Przykładowo impuls Wieganda może być używany jako źródło elektryczne do ładowania wszczepialnych urządzeń medycznych, takich jak endoskopy kapsułkowe, czy rozruszniki serca. Energia transportowana jest za pomocą fal elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości, które mogą być transmitowane przez skórę bez uszkadzania tkanki.