POSITAL

Incorrect email or password. Please try again.

SYSTEMY MEDYCZNE

Urządzenia do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej

medical_1
  • Inklinometry do pozycjonowania kątowego aparatury skanującej
  • Sensory liniowe do pozycjonowania stołu w poziomie
  • Enkodery obrotowe do pozycjonowania stołu w pionie
  • Kompaktowe rozmiary
  • Dostępność wielu interfejsów komunikacyjnych

więcej