POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

INTERNET RZECZY (IoT)

wiegand_all_aplications_news_page

Energooszczędne urządzenia IoT o bardzo niskim poborze mocy

Energia zebrana z czujników Wieganda może być wykorzystana w środowiskach przemysłowych do zasilania niskoenergetycznych układów elektronicznych małej mocy w bezbateryjnych i samowystarczalnych energetycznie czujnikach i urządzeniach IoT, w których energia generowana przez pojedynczy impuls jest wystarczająca do przeprowadzenia niezbędnych operacji (działania arytmetyczne, zapis wyników do pamięci nieulotnej). Energia z impulsów Wieganda może być również magazynowana w akumulatorze tak, aby zrównoważyć zapotrzebowania energetyczne obwodów o małej mocy. Obecnie prowadzone są badania nad czujnikami Wieganda mogącymi wytworzyć wystarczającą ilość energii do zasilania modułów komunikacji bezprzewodowej w środowiskach IoT.

W przypadku niektórych aplikacji, które wymagają hermetycznych uszczelnień i/lub swobodnego ruchu poszczególnych elementów bez możliwości elektrycznego połączenia ruchomych części, można zastosować czujniki Wieganda, które wykorzystują zmienne pole magnetyczne w urządzeniach sprzężonych magnetycznie do zbierania niezbędnej energii, pozwalającej zasilić czujniki i monitorować istotne parametry związane z warunkami środowiskowymi.