POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

CZUJNIKI WIEGAND

Czujniki Wiegand

Czujniki Wieganda są wykorzystywane jako generator impulsów w wielu zastosowaniach. Czujnik nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania i nie ma żadnych ruchomych części. Zamiast tego wykorzystuje on właściwości drutu o małej średnicy opracowanego przez Johna Wieganda.

Kiedy pole magnetyczne zmienia stan magnetyczny drutu Wieganda wewnątrz czujnika, wytwarzany jest znaczny impuls wyjściowy, który może być wykorzystany jako źródło zasilania w samowystarczalnym energetycznie liczniku obrotów.

Czujniki Wieganda firmy POSITAL są wynikiem pełnej dekady doświadczenia z licznikami obrotów wykorzystującymi efekt Wieganda. Czujniki o wysokiej sprawności są montowane w technologii montażu SMD i mogą być stosowane do liczników obrotów w enkoderach absolutnych obrotów, jak również w innych zastosowaniach, np. w gazomierzach lub wodomierzach.

Zalety

 • Nie jest wymagane zasilanie zewnętrzne – brak baterii
 • Wyższa trwałość
 • Działa w trudnych warunkach
 • Pomiar bezdotykowy – brak zużycia mechanicznego

Produkty POSITAL

 • Czujnik drutu Wiegand do wielozwojowych enkoderów zbierających energię, wykorzystujących efekt Wieganda do generowania energii z wirującego pola magnetycznego.
 • Zoptymalizowany pod kątem współpracy z modułem licznika wielozwojowego iC-PMZ oraz iC-PMX firmy iC-Haus.
 • W technologii montażu powierzchniowego dostosowany do procesu typu ‘reflow’, zgodnego z RoHS 2.
 • Wersje dla odległości drutu 2,5 mm i 5 mm od górnej płaszczyzny osadzenia
 • Wysoka energia impulsu z typową średnią energią impulsu 170 nJ
 • Odczytywany maszynowo numer seryjny zapewnia doskonałą identyfikowalność

Specyfikacje

WS-UTS-4-U0

WS-WFS-4-U0

Ważna uwaga: Zbieranie energii za pomocą czujników drutowych Wieganda w obrębie np. enkoderów obrotowych może być chronione patentami i może wymagać licencji.

Historia technologii Wiegan w firmie POSITAL

 • 2004: Pierwsza konstrukcja czujnika Wiegand
 • 2006: Seryjna produkcja enkoderów obrotowych w technologii Wieganda. Częściowy montaż czujników Wieganda (część produkcji zlecona na zewnątrz)
 • 2012: Zaprzestanie produkcji drutu w HID
 • 2013: Zakup 2 linii produkcji drutu od HID razem z dokumentacją techniczną. Umowy konsultingowe z ekspertami w celu zapewnienia transferu wiedzy
 • 2014: Otwarcie Centrum Technologicznego Wiegan w Aachen (Niemcy), Początek produkcji drutu w Aachen
 • 2015: Montaż czujników 100% we własnym zakresie
 • 2016: Wolumen produkcyjny 120 000 czujników Wieganda.
  Druga linia produkcyjna drutu w USA.
  Druga linia montażowa czujników Wieganda w Azji.

Czujniki Wieganda z powodzeniem stosowane w enkoderach wielozwojowych od 2006 r. Ten system zbierania energii generuje krótkie, silne impulsy napięciowe wystarczające do zasilania obwodu elektronicznego zliczania obrotów, nawet przy bardzo niskiej prędkości obrotowej. Rozwiązanie to umożliwia niezawodny pomiar pozycji bezwzględnych w układach wielozwojowych bez konieczności dostępu do zewnętrznego źródła zasilania.

Efekt Wieganda

Technologia efektu Wieganda wykorzystuje wyjątkowe właściwości magnetyczne niewielkiego drutu ferromagnetycznego powstającego w specjalnym procesie przetwarzania. John Wiegand odkrył sposób na wywołanie nagłego odwrócenia pola magnetycznego tego specjalnie przetworzonego drutu. Gdy pole magnetyczne tego drutu, nazywanego drutem Wieganda, zostaje odwrócone, wytwarzany jest silny, jednolity impuls napięciowy. Impuls ten jest nazywany impulsem Wieganda.

wiegand_effect_principle

a_iconb_icon Zastosowanie odwróconego pola przełącza biegunowość rdzenia, powodując silny skok napięcia.

b_iconc_icon W miarę nasilania się pola odwróconego, powłoka ostatecznie zmienia biegunowość, dając w efekcie silniejszy impuls w tym samym kierunku.

c_icond_icon Po nasyceniu drutu Wieganda pole odwrócone zostaje wycofane.

d_icone_icon Zastosowanie pola magnetycznego o oryginalnej biegunowości drutu powoduje ponowne wygenerowanie silnego impulsu w przeciwnym kierunku.

e_iconf Zwiększenie mocy pola zewnętrznego również spowoduje przełączenie biegunowości powłoki. Drut powraca do swego pierwotnego stanu a_icon po wykonaniu pełnego cyklu.