POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

FAQ: Kit Encoders

1. Osiowy i Radialny luz na wałku, nie są wskazane w specyfikacji produktowej.

Osiowy: max ±0,3 mm, zalecany statyczny ±0,2mm, dynamiczny ±0,1 mm

Radialny: ±0,10 mm

Więcej o tolerancjach statycznych i dynamicznych w punkcie 2.

2. Jak określane są mechaniczne tolerancje statyczne oraz dynamiczne?

Tolerancje statyczne są to łączne tolerancje wszystkich tolerancji mechanicznych silnika wynikające z jego montażu. Tolerancję tę enkoder kompensuje podczas procesu kalibracji. Tolerancje dynamiczne występują przy przeciążeniu i/lub wirowaniu silnika (np. ruch wału wywołany przez przekładnię ślimakową lub termiczne wydłużenie wału). Tolerancje dynamiczne wału nie mogą być kompensowane przez kalibrację elektroniczną i mogą mieć wpływ na dokładność systemu. Aby pozostać w granicach określonej dokładności, tolerancja dynamiczna powinna mieścić się w zalecanym zakresie.

3. Temperatura pracy jest określona na maksymalnie +105°C. Czy jest możliwość jej zwiększenia?

Czas przechowywania danych w pamięci FRAM wynosi 10 lat w temperaturze maksymalnej. Wzrost temperatury do +115°C pozostaje bez wpływu na funkcjonalność enkodera, ale czas przechowywania danych spada do 5 lat. Większy wzrost temperatury roboczej będzie miał wpływ na funkcjonalność enkodera.

4. Chcielibyśmy otrzymać sam magnes bez piasty mocującej i połączyć go bezpośrednio do naszego wału.

Materiał, z którego jest wykonana piasta ma istotne znaczenie do ochrony przed zakłóceniami magnetycznymi. Przy wykonania własnego układu prosimy o kontakt.

5. BISS-C nie jest zaimplementowany w naszym sterowniku, ale SSI jest dostępny. Czy jest możliwości jego wykorzystania?

Tak, istnieje sposób wykorzystania SSI zamiast BiSS-C. Pozwoli to na odczyt danych o pozycji z enkodera, ale dostęp do wszystkich innych funkcji enkodera będzie zablokowany, ponieważ komunikacja dwukierunkowa nie istnieje.

6. Enkoder jest już w pełni zintegrowany z naszym silnikiem. Dla zaoszczędzenia miejsca chcielibyśmy zrezygnować z obudowy enkodera.

Obudowa stanowi część ekranowania/ochrony enkodera przed zewnętrznym falami magnetycznymi. Jeśli obudowa silnika również spełnia wymagania ekranowania, można pominąć obudowę enkodera. Przed wdrożeniem zalecana jest konsultacja z naszym zespołem aplikacyjnym.

7. Kalibracja enkodera zajmuje za dużo czasu i zasobów. Co gdyby została ona pominięta?

Jeśli tolerancja [FAQ 2] wału mieści się w zakresie przez nas określonym, enkoder może pracować z niższą dokładnością. Bez elektronicznej kalibracji statycznej tolerancje nie są kompensowane. Zauważyliśmy, że bez kalibracji dokładność zostanie zredukowana do około 0,3°. Rozdzielczość elektroniczna nie ulegnie jednak zmianie. Zanim zrezygnujesz z tego kalibracji, należy skonsultować się z naszym zespołem aplikacyjnym.

8. Czy są dostępne również inne rozdzielczości?

Ustaliliśmy standardową rozdzielczość dla jednego obrotu na 17 bitów i maks. liczbę dla obrotów na 16 bitów. W przypadku niższych rozdzielczości/obrotów maskuj bity, których nie potrzebujesz. W przypadku wersji niestandardowych prosimy o kontakt z naszym zespołem aplikacyjnym.

9. Czym jest pozyskiwanie energii na bazie Efektu Wiegand?

Proszę zapoznać się z Wiegand Sensor page.

10. Preset nie działa, zarówno przy użyciu Pin2 (różowy), jaki I poprzez oprogramowanie rejestr 0x6D

Preset pin oraz rejestr został przypisany do przyszłych implementacji. Nie jest on aktywny dla obecnej wersji enkodera.

11. Przełącznik na kierunek liczenia CW I CCW nie działa przez rejestr 0x6C.

Rejestr został przypisany do przyszłych implementacji. Nie jest on aktywny dla obecnej wersji enkodera.

12. Jak odczytać temparture enkodera?

Proszę zapoznać się z wzorem dostępnym w instrukcji obsługi enkodera dział 5.2. Wartość uzyskana z rejestru 0x66 ma offset 50°C. Aby temperatura wewnątrz enkodera została osiągnięta:

C: T_ (µc)=T_ ([reg 0x66])-50

F: T_ (µc)=1,8*T_[reg 0x66] -58

13. Czy enkoder wykorzystuje kod binarny czy kod gray?

Wyjście jest binarne.

14. Kod producenta jest podany w rejestrze ręcznym 0x7E/F "0x46" i "0x52", ale nie mogę go znaleźć na stronie głównej BiSS.

W naszej instrukcji enkodera jest literówkę. Poprawny jest rejestr 0x7E = "0x46" i 0x7F= "0x72". Stacje dla ASCII "F","r".

15. Kalibracja enkodera. Czym jest kierunek cw?

Silniki obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony końca silnika (kierunek ruchu od strony wału w stronę bez wału).

Zgodnie z normą DIN EN 60034-8 kierunek obrotów silnika jest określony w następujący sposób:.

Kierunek obrotów jest kierunkiem patrząc od strony napędu.

Strona napędu jest z wałem.

Dla maszyn z wałem po obu stronach, końcówką napędu jest

a) koniec z wałem o większej średnicy,

b) koniec po przeciwnej stronie do wentylatora, jeżeli oba przedłużenia wału mają taką samą średnicę.

16. Jakie jest hasło do kalibracji, które należy wprowadzić w rejestrze 0x6B?

Hasło 0x2A.

17. Czy istnieje szybszy enkoder? Czas cyklu 62,5 µs jest za wolny przy naszej aplikacji.

Tak, enkoder z wersją oprogramowania 1.1.2. mogą uzyskać czas cyklu ≥50 µs. Częstotliwość zegara BiSS musi być co najmniej 2MHz.