POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

Jednoobrotowe i Wieloobrotowe Zasada pomiaru

Jednoobrotowe

Singleturn Sensor

Enkodery jednoobrotowe zapewniają pomiar w zakresie 0…360⁰ (jeden obrót). Jeśli oś enkodera wykona więcej niż jeden obrót, użytkownik nie będzie znał liczby wykonanych obrotów – wartość na wyjściu enkodera będzie mieściła się bowiem w zakresie 0…360⁰

Na przykład: wartość wyjścia @ 361⁰= wartość wyjścia @ 1⁰ lub wartość wyjścia @ 720⁰ = wartość wyjścia @ 360⁰).

Wieloobrotowe

Multiturn Sensor

Enkodery wieloobrotowe pozwalają mierzyć pozycję kątową w zakresie powyżej 360⁰ dzięki dodatkowemu pomiarowi liczby obrotów. Na wyjściu enkodera otrzymuje się informacje na temat liczby obrotów oraz pozycji kątowej w obrębie jednego obrotu.

Na przykład: wartość na wyjściu enkodera przy 3,5 obrotu (licząc od zera) będzie 7 razy większa niż wartość przy pierwszej połowie obrotu.

Technologia Pomiaru Jednoobrotowego

Podstawowym elementem enkodera magnetycznego jest czujnik wykorzystujący efekt Halla, który określa pozycję kątową wału enkodera w zależności od działania pola magnetycznego magnesu trwałego. Wspomniany magnes przymocowany jest do wału enkodera, a jego pole magnetyczne oddziałuje na czujnik Halla.

Technologia Pomiaru Wieloobrotowego

Efekt Halla zapewnia pomiar kąta w obrębie jednego obrotu wału enkodera absolutnego. Ta technologia nie pozwala jednak na zliczanie liczby obrotów przy braku zasilania czujnika. Z tego powodu w enkoderach POSITAL stosowany jest system pozyskiwania energii oparty o efekt Wieganda, który nie wymaga baterii ani przekładni. Rozwiązanie z baterią przekłada się na ograniczoną żywotność czujnika, jego większe wymiary, a poza tym bateria zawiera szkodliwe dla środowiska substancje. Rozwiązanie z przekładnią sprawia, że enkodery są większe, bardziej złożone, przez co droższe, a w dodatku podatne na wstrząsy i wibracje. System oparty o efekt Wieganda, niezależnie od prędkości wału enkodera i nawet przy braku zasilania, generuje krótkie, ale silne impulsy elektryczne, które dostarczają wystarczającą ilość energii do elektroniki, która zlicza wykonane obroty. Rozwiązanie to, znane już od 2005 roku, sprawia, że enkodery POSITAL mogą pracować przez wiele lat bez konieczności serwisowania.

Przetwarzanie Sygnału Kluczem do Wysokiej Wydajności

Technologia, która pozwala podnieść wydajności enkoderów magnetycznych POSITAL do poziomu enkoderów optycznych, bazuje na nowej generacji czujnikach. Połączenie czujnika Halla z algorytmami przetwarzania sygnału w 32-bitowym mikrokontrolerze, dało w efekcie podwyższoną rozdzielczość i dokładność, przy opóźnieniach na poziomie zaledwie kilku mikrosekund.

POSITAL, w oparciu o tę technologię, opracował także enkoder inkrementalny, dzięki czemu w końcu zapełnił lukę w szerokim portfolio enkoderów obrotowych.