POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

Magnetyczne i optyczne Zasada pomiaru

magnetic_encoder_rendering

Technologia Enkoderów Magnetycznych

Enkodery magnetyczne mierzą pozycję kątową przy wykorzystaniu technologii czujników pola magnetycznego. Magnes trwały icon_1 przymocowany do wału enkodera wytwarza pole magnetyczne, które jest wykrywane przez czujnik icon_2 . W efekcie czujnik ten rozpoznaje absolutną pozycję kątową.

hall_effect_sensor

Przetwarzanie Sygnału Kluczem do Wysokiej Wydajności

Technologia, która pozwala podnieść wydajności enkoderów magnetycznych POSITAL do poziomu enkoderów optycznych, bazuje na nowej generacji czujnikach. Połączenie czujnika Halla z algorytmami przetwarzania sygnału w 32-bitowym mikrokontrolerze, dało w efekcie podwyższoną rozdzielczość i dokładność, przy opóźnieniach na poziomie zaledwie kilku mikrosekund.

POSITAL, w oparciu o tę technologię, opracował także enkoder inkrementalny, dzięki czemu w końcu zapełnił lukę w szerokim portfolio enkoderów obrotowych.

Innowacyjne Rozwiązanie w Enkoderach Wieloobrotowych

Magnetyczne enkodery POSITAL mierzą absolutną pozycję kątową również w obrębie wielu obrotów. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu systemowi liczenia liczby obrotów, opartemu o efekt Wieganda. System ten nie wymaga żadnej przekładni mechanicznej ani baterii, co ma wiele zalet. Bateria ma bowiem skończoną żywotność, podnosi wagę czujnika i jest często trudna do utylizacji. Przekładania natomiast sprawia, że czujnik jest większy, droższy i podatny na uszkodzenia pod wpływem wstrząsów lub wibracji. Niezależnie od prędkości wału enkodera, obrót tego wału generuje krótki skok napięcia w opisywanym systemie, który zasila układ liczenia obrotów. Układ ten działa w ten sposób, niezależnie od zasilania zewnętrznego czujnika.

Zalety Enkoderów Magnetycznych

  • Solidne i niezawodne
  • Proste i ekonomiczne – bez baterii, bez przekładni
  • Kompaktowe wymiary do instalacji w małych przestrzeniach
optical_encoder_rendering

Technologia Enkoderów Optycznych

Kluczowym elementem enkoderów optycznych jesttarcza kodowa icon_1 , przymocowana do wału icon_2 . Natej tarczy, wykonanej z przeźroczystego materiału, znajduje się specjalny wzór (kod) przeźroczystych i nieprzeźroczystych pól. Światło generowane przez IR LED3 przechodzi przez tę tarczę i pada na układ elementów światłoczułych4 . W momencie obracania się osi czujnika światło przechodzi przez tarczę lub się na niej zatrzymuje, co rejestrują wspomniane elementy światłoczułe. W modelach wieloobrotowych znajduje się dodatkowy zestaw tarcz kodowych, połączonych z kołami zębatymi przekładni mechanicznej5 . Koła te obracają się razem z osią czujnika. Pozycja kół zębatych jest wykrywana przez inny układ optyczny, co pozwala określić liczbę obrotów osi enkodera.

optical_disc

Funkcjonalność

Enkodery optyczne IXARC firmy POSITAL, oparte o układy Opto-ASICs, mierzą kąt z rozdzielczością do 16 bitów (65.536 pozycji) na jeden obrót. W przypadku enkoderów wieloobrotowych, dzięki przekładni z tarczami kodowymi, zakres pomiarowy jest rozszerzony do 16.384 obrotów.

Zalety Enkoderów Optycznych

  • Wysoka rozdzielczość i dokładność, połączona z doskonałą dynamiką odpowiedzi
  • Do pracy również w silnym polu magnetycznym
  • Dzięki budowie czujnika utrata pozycji absolutnej jest niemożliwa
  • Nie wymagają podtrzymywania bateryjnego