POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

Stopień Ochrony

IP (z ang. Ingress Protection) regulowany przez IEC (International Electrotechnical Commission) określa stopień ochrony urządzeń elektrycznych przed penetracją ciał stałych lub płynów (wody).

ip_xx icon_1 Ochrona Przed Penetracją Ciał Stałych

icon_2 Ochrona Przed Penetracją Płynów (Wody)
icon_1 Ochrona Przed Penetracją Ciał Stałych
0 Brak Ochrony.
1 Ochrona Przed Ciałami Stałymi Większymi Niż 50 mm (np. przed dłonią).
2 Ochrona Przed Ciałami Stałymi Większymi Niż 12 mm (np. przed palcem).
3 Ochrona Przed Ciałami Stałymi Większymi Niż 2.5 mm (np. przed śrubokrętem, drutem).
4 Ochrona Przed Ciałami Stałymi Większymi Niż 1 mm (np. przed drutem, śrubą).
5 Ochrona Przed Pyłem, Którego Ilość Nie Ma Wpływu na Pracę Urządzenia.
6 Całkowita Ochrona Przed Pyłem.
icon_2 Ochrona Przed Penetracją Płynów (Wody)
0 Brak Ochrony.
1 Ochrona Przed Kroplami Wody, które Spadają Pionowo na Obudowę Urządzenia.
2 Ochrona Przed Kroplami Wody, które Padają na Obudowę Urządzenia pod Kątem do 15° od Pionu.
3 Ochrona Przed Kroplami Wody, które Padają na Obudowę Urządzenia pod Kątem do 60° od Pionu.
4 Ochrona Przed Kroplami Wody, które Padają na Obudowę Urządzenia z Dowolnego Kierunku.
5 Ochrona Przed Słabym Strumieniem Wody, który Pada na Obudowę Urządzenia z Dowolnego Kierunku.
6 Ochrona Przed Silnym Strumieniem Wody, który Pada na Obudowę Urządzenia z Dowolnego Kierunku.
7 Ochrona Przed Zalaniem Przy Zanurzeniu do 1 m.
8 Ochrona Przed Zalaniem Przy Ciągłym Zanurzeniu i Zwiększonym Ciśnieniu.

IP69K

ip69k_page

Stopień IP69K jest określony przez niemiecką normę DIN 40050-9, która rozszerza wyżej opisany system IEC 60529. IP69K określany jest dla obszarów, gdzie potrzebna jest dodatkowa ochrona przed wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą. Typowymi aplikacjami, w których wymagany jest taki stopień ochrony, to maszyny mobilne i maszyny w przemyśle spożywczym, gdzie urządzenia są intensywnie czyszczone wodą pod wysokim ciśnieniem.

Porównanie NEMA oraz IP

Porównanie klasyfikacji NEMA z klasyfikacją IP jest wyłącznie przybliżonym porównaniem. Weryfikacja klasy ochrony koniecznej dla danej aplikacji jest obowiązkiem użytkownika sprzętu.