POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

UBIFAST - Programator Enkoderów

ubifast_programmable_encoders

Właściwości Programatora

  • Kompaktowa Obudowa z Funkcją HOTSPOT (przez WLAN)
  • Dedykowany Do Pracy z Smartfonami, Tabletami i/lub komputerami PC
  • Programowanie przy użyciu Przeglądarki Sieciowej
  • Dane Konfiguracyjne Przesyłane Mailowo do POSITAL

Dla programowalnych +SSI enkoderów przyrostowych:

  • Enkodery Inkrementalne
    Rozdzielczość (od 1 do 16384 impulsów/obrót), Kierunek Zliczania Impulsów
  • Enkodery Absolutne
    Rozdzielczość, Liczba Obrotów, Kod (binarny lub Gray)

Wybierz Programowalny Enkoder do Twojej Aplikacji