POSITAL
Incorrect email or password. Please try again.

Certyfikaty i deklaracje

Polityka Jakości

Wszystkie nasze działania są stale kontrolowane i zarządzane zgodnie z polityka jakości. Nasze spółki zależne posiadają certyfikat ISO 9001:2008, co oznacza, że spełniają one surowe normy produkcji i zarządzania jakością, określone przez ISO, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (z ang. International Standards Organization).

Do pobrania: Certyfikat ISO 9001:2015

Do pobrania: Certyfikat ISO 14001:2015

Dyrektywa REACH

REACH to rozporządzenie UE regulujące kwestie wprowadzania na rynek substancji chemicznych. Jest to skrót od „rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów” (z ang. „Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals”). FRABA nie produkuje i nie rozpowszechnia żadnych produktów zawierających chemikalia lub inne substancje zagrażające środowisku, które opisano w dyrektywie REACH. Z tego powodu nasze produkty nie są objęte dyrektywą REACH i nie wymagają rejestracji.

EG-VO 1907/2006 - REACH

Dyrektywa RoHS

RRoHS to dyrektywa UE, która ogranicza stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (produkty EEE). RoHS określa maksymalne stężenie wybranych pierwiastków szkodliwych w materiale jednorodnym. Materiał jednorodny oznacza materiał, który nie może być rozdzielony mechanicznie. Produkty EEE zgodne z dyrektywą RoHS nie zawierają więcej niż 0,1% (z wyjątkiem kadmu, którego stężenie jest ograniczone do 0,01%) masy materiału jednorodnego z któregokolwiek z wymienionych pierwiastków szkodliwych.

FRABA spełnia wszystkie wymogi dyrektywy RoHS (2002/95/EC) oraz RoHS2 (2011/65/UE).

RoHS II Declaration

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa WEEE ma na celu zminimalizowanie wpływu odpadów składających się z urządzeń elektrycznych i elektronicznych na środowisko. Jeśli urządzenie jest objęte tą dyrektywą, odpowiedzialność za jego recykling, zgodnie z WEEE, spoczywa na jego producencie.

Wyroby produkowane lub dystrybuowane przez FRABA nie są objęte zakresem dyrektywy WEEE, ponieważ nie znajdują się one w żadnej z określonych kategorii produktów. Nasze produkty są zawsze częścią większych systemów lub elementów wyposażenia, nie są to urządzenia pracujące samodzielnie, co zostało określone prze TAC (z ang. Technical Adaptation Committee).